Wyznania religijne w Polsce 2012 - 2014

Wyznania religijne w Polsce 2012 - 2014

Kod:
16 905/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Podstawowe informacje o wyznaniach religijnych w Polsce. Publikacja zawiera indeksy porządkujące zgromadzony materiał chronologicznie; demograficznie i alfabetycznie oraz mapy ukazujące struktury administracyjno-terytorialne niektórych kościołów. Podstawową jednostką opisu jest wyznanie. Każda z jednostek jest krótko scharakteryzowana, podane są dane statystyczne informujące o jej stanie ilościowym, rozmieszczeniu terytorialnym, zakresie działania.
Do góry