Ceny w gospodarce narodowej w 2013

Ceny w gospodarce narodowej w 2013

Kod:
14 302/00
Produkt niedostępny
Cena:
30,00 PLN
Opis produktu
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Szczegółowe dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami. W części opisowej uwagi ogólne i zasady metodyczne
Do góry