Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.

Kod:
15 334/03
Produkt niedostępny
Cena:
25,00 PLN
Opis produktu
Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2014/2015 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części I – dane o szkołach, studentach i absolwentach wg typów szkół, grup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, nadanych stopniach i tytułach naukowych; w części II – dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy szkół wyższych, fundusze szkół wyższych i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce. Przekroje: województwa, sektory własności, cz. I – wg typów szkół i grup kierunków studiów oraz form kształcenia, cz. II – wg typów szkół.
Do góry