Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012

Kod:
13 355/00
Produkt niedostępny
Cena:
20,00 PLN
Opis produktu
Wyniki kwartalnych badań aktywności ekonomicznej ludności zrealizowanych w latach 2010–2012 ilustrujące zmiany w poziomie aktywności ekonomicznej ludności, liczbie i strukturze demografi czno-społecznej i zawodowej pracujących i bezrobotnych oraz przyczynach bierności zawodowej.
Do góry