Biuletyn Statystyczny Nr 12/2017

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2017

Kod:
17 400/12
Produkt niedostępny
Cena:
20,00 PLN
Opis produktu
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych. Obejmuje dane miesięczne, kwartalne i roczne - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki na-rodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Do góry