Leśnictwo 2015

Leśnictwo 2015

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
15 381/00
Produkt niedostępny
Cena:
20,00 PLN
Opis produktu
„Leśnictwo 2015” stanowi kontynuację cyklu corocznych publikacji o stanie zasobów leśnych, zachodzących w nich zmianach oraz rozmiarach i wynikach działalności gospodarczej prowadzonej w leśnictwie. Niniejsza publikacja zawiera dane charakteryzujące kompleksowo leśnictwo w 2014 r. na tle lat poprzednich. Składa się z uwag metodycznych, części tabelarycznej, graficznej oraz aneksu poświęconego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe”. Uwagi metodyczne, ogólne i działowe, zawierają wyjaśnienia dotyczące zakresu tematycznego prezentowanego materiału liczbowego, zasad grupowań, zastosowanych metod obliczeń, definicji pojęć, wielkości i mierników statystycznych oraz źródeł informacji. Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, formy własności, jednostki organizacyjne leśnictwa i ochrony przyrody.
Do góry