Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
16 308/00
Produkt niedostępny
Cena:
17,00 PLN
Opis produktu
Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju. W imiennych wykazach województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i miast zamieszczono lokaty tych jednostek pod względem powierzchni i liczby ludności w ogólnej zbiorowości jednostek danego rodzaju. W wykazie gmin oznaczono także jednostki o największej i najmniejszej powierzchni i liczbie ludności w obrębie każdego województwa oraz odpowiednio wyróżniono nazwy gmin, w których znajdują się: – porty lotnicze, – porty morskie, – przejścia graniczne.
Do góry