Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r.

Kod:
15 318/00
Produkt niedostępny
Cena:
14,00 PLN
Opis produktu
Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego, trwałego i aktywów.
Do góry