Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r.

Kod:
16 321/00
Produkt niedostępny
Cena:
14,00 PLN
Opis produktu
Prezentacja wielkości i struktury kapitału zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, w tym kapitału zagranicznego, kraju jego pochodzenia oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.
Do góry