Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2014 r.

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2014 r.

Kod:
15 266/00
Produkt niedostępny
Cena:
12,00 PLN
Opis produktu
Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podmioty krajowe należące do grup na tle przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Do góry