Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013

Kod:
15 142/00
Produkt niedostępny
Cena:
15,00 PLN
Opis produktu
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotną część całego sektora przedsiębiorstw nie tylko z uwagi na ich liczebność, ale i kluczową pod wieloma względami rolę, jaką pełnią w gospodarce. Jest to grupa podmiotów uznawana za istotną dla przedsiębiorczości, odgrywająca znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, szybko reagująca na zmiany dokonujące się w otoczeniu społecznogospodarczym, dostosowująca swoją działalność do aktualnej sytuacji oraz potrzeb rynku (lokalnego, regionalnego, krajowego, a nawet międzynarodowego) i pojawiających się na nim luk.
Do góry