Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r.

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r.

Kod:
13 399/02
Produkt niedostępny
Cena:
15,00 PLN
Opis produktu
Aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystyka ich sytuacji na rynku pracy. Osoby pełnozatrudnione, niepełnozatrudnione oraz bezrobotne według cech demograficzno-ekonomicznych.
Do góry