Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku

Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku

Kod:
16 339/03
Produkt niedostępny
Cena:
22,00 PLN
Opis produktu
Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Do góry