Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.

Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
13 388/00
Produkt niedostępny
Cena:
20,00 PLN
Opis produktu
Osoby w wieku 50–69 lat wg cech demografi czno-społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia) i miejsca zamieszkania; obecny status na rynku pracy osób w wieku 50–69 lat. Planowany czas zakończenia pracy zawodowej, główne przyczyny zakończenia pracy zawodowej, rodzaje otrzymywanych świadczeń społecznych (emerytura, wcześniejsza emerytura, inne świadczenia) lub powody przedłużenia okresu pracy.
Do góry