Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.

Kod:
14 349/02
Produkt niedostępny
Cena:
15,00 PLN
Opis produktu
Publikacja niniejsza, zawierająca bilanse przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych wraz z tablicami podaży i wykorzystania wyrobów i usług (patrz: „Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.”, wyd. GUS Warszawa, czerwiec 2014) stanowi system przepływów międzygałęziowych. Badania te stanowią integralną część prac podjętych w GUS, mających na celu udostępnienie pełnego systemu rachunków narodowych zgodnych z SNA`93 (System of National Accounts) oraz ESA`95 (European System of Accounts). Niniejsze opracowanie przedstawia informacje o całości zasobów gospodarki polskiej pochodzących z produkcji krajowej i z importu oraz o wykorzystaniu tych zasobów na cele zużycia pośredniego, spożycia przez gospodarstwa domowe, instytucje rządowe i samorządowe oraz instytucje niekomercyjne, nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i aktywów o wyjątkowej wartości oraz na eksport w 2010 roku. Publikacja zawiera w szczególności: - ogólne założenia metodologiczne bilansów przepływów międzygałęziowych, - bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w układzie 77 x 77 działów, - bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w układzie 77 x 77 działów, - macierz wykorzystania wyrobów i usług pochodzących z importu w układzie 77 x 77 działów. Przekroje: wyroby i usługi wg działów PKWiU.
Do góry