Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.

Kod:
14 328/02
Produkt niedostępny
Cena:
15,00 PLN
Opis produktu
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami. Dla gospodarki jako całości i dla grup wyrobów i usług pokazuje całość podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Do góry