Zielone Płuca Polski w 2012 r.

Zielone Płuca Polski w 2012 r.

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
14 362/00
Produkt niedostępny
Cena:
15,00 PLN
Opis produktu
Powierzchnia, warunki naturalne, stan, zagrożenie i ochrona środowiska, liczba i struktura ludności oraz ruch naturalny i migracje, rynek pracy, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja, kultura i turystyka na terenie Zielonych Płuc Polski. Informacje charakteryzujące ekoregion prezentowane na tle danych krajowych. W porównaniu z poprzednim wydaniem treść publikacji uzupełniono o informacje z zakresu: odnawialnych źródeł energii, obszarów Natura 2000, szkód wyrządzonych przez zwierzęta prawnie chronione oraz wypłaconych za nie odszkodowań, migracji zagranicznych ludności na pobyt stały, wartości całkowitej zakończonych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych w ramach NSRO 2007–2013 oraz wybranych efektów rzeczowych realizacji tych projektów, podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON.
Do góry