Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.

Kod:
15 122/03
Produkt niedostępny
Cena:
25,00 PLN
Opis produktu
Charakterystyka korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w zakresie pomocy społecznej. Rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, formy kierowanej pomocy, a także uwarunkowania pomocy społecznej w poszczególnych regionach kraju.
Do góry