Aktywność ekonomiczna ludności Polski - NSP 2011

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - NSP 2011

Kod:
12 810/03
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Niniejsze opracowanie przedstawia kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, w tym przypadku prezentujące charakterystykę sytuacji osób na rynku pracy. Spis powszechny umożliwia odpowiedzi na pytania „ilu nas jest”, „jacy jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz pozwala zgromadzić inne najistotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa, na podstawie których możliwe jest pokazanie demograficznej, społecznej i ekonomicznej struktury mieszkańców danego kraju w określonym czasie. Dla Polski to pierwszy spis, w którym uczestniczyliśmy jako część Wspólnoty Europejskiej. Podstawowe cele spisu nie zmieniają się, ale wraz ze stale zmieniającym się społeczeństwem, i środowiskiem w jakim ono funkcjonuje, zwiększa się zapotrzebowanie na dane statystyczne, a zwłaszcza na dane z zakresu ludności, w tym także sytuacji na rynku pracy. W dobie postępującej globalizacji i szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego posiadanie szczegółowych, dobrych jakościowo i porównywalnych danych statystycznych jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania krajem oraz regionami.
Do góry