Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna.

Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna.

Kod:
14 890/03
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę gospodarstw domowych (w tym z osobami niepełnosprawnymi) według typów, źródeł utrzymania, grup społeczno-ekonomicznych w powiązaniu z cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi,takimi jak: skład osobowy, liczba osób w gospodarstwie, pokoleniowe grupy wieku, aktywność ekonomiczna, czy też ograniczenia sprawności członków gospodarstwa domowego. Publikacja zawiera uwagi ogólne, które przedstawiają cel spisu i jego zakres tematyczny, podstawy prawne oraz zasady i formy upowszechniania wyników, uwagi metodyczne zawierające definicje pojęć i stosowane klasyfikacje, część analityczną oraz część tabelaryczną. Wyniki spisu 2011 zostały przedstawione w aneksie tabelarycznym z wyróżnieniem tablic przeglądowych, zawierających porównanie spisów 2002 i 2011 oraz tablic wynikowych z danymi ze spisu 2011 – w postaci tablic korelacyjnych oraz przekrojowych, obrazujących porównanie regionalne.
Do góry