Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011

Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
13 802/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych – wg definicji mieszkaniowej oraz ekonomicznej – wg ich wielkości z wyróżnieniem gospodarstw rodzinnych i nierodzinnych. Liczba rodzin oraz ich struktura wg typu: małżeństwa z dziećmi i bez dzieci, rodziny tworzone przez związki partnerskie oraz rodziny niepełne. Rodziny jedno- i wielopokoleniowe wg wielkości i typu oraz powiązań międzygeneracyjnych. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny. Przekroje: miasta, wieś, regiony, województwa, miasta, wieś, podregiony, wybrane informacje dla powiatów i gmin
Do góry