Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna

Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
13 803/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja prezentuje dane dotyczące rodzaju głównego i dodatkowego źródła utrzymania ludności oraz osób niepełnosprawnych opracowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Zawiera szczegółową charakterystykę osób według źródeł utrzymania w powiązaniu z cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi takimi jak wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz aktywność ekonomiczna. Prezentowane są również informacje o liczbie i strukturze osób niepełnosprawnych według płci i wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, źródeł utrzymania oraz aktywności ekonomicznej tej szczególnej zbiorowości osób. Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności. Dane z tego obszaru zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w 20% próbie (w skali kraju) osób mieszkających lub przebywających w wylosowanych mieszkaniach. Dla wybranych załączonych tablic wynikowych zostały wyznaczone wskaźniki precyzji (oznaczone jako CV i wyrażone w procentach) umożliwiające użytkownikom właściwą ocenę danych.
Do góry