Migracje wewnętrzne ludności - NSP 2011

Migracje wewnętrzne ludności - NSP 2011

Kod:
13 804/03
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom wewnętrznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystykę demograficzno-społeczną oraz ekonomiczną ludności przybyłej do miejscowości aktualnego zamieszkania w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju. Charakterystyka ta obejmuje informacje o strukturze ludności migrującej według płci, wieku, stanu cywilnego prawnego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej i źródeł utrzymania. W publikacji zaprezentowano informacje o międzywojewódzkich i wewnątrzwojewódzkich przemieszczeniach ludności, o przepływach między terenami miejskimi i wiejskimi, a także o przyczynach migracji.
Do góry