Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015

Kod:
17 323/00
Cena:
17,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej według stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez przedsiębiorców. Ponadto, informacje na temat czynników wpływających na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także podstawowe dane o wynikach ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwa w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku.
Do góry