Powszechny Spis Rolny 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw UE - wpływ WPR

Powszechny Spis Rolny 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw UE - wpływ WPR

Kod:
13 886/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Niniejsza publikacja zatytułowana „Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR” zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych przez zespół naukowców Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Walentego Poczty. Opracowanie poświęcone jest ocenie przemian strukturalnych w rolnictwie polskim na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (dla Polski lata 2002-2010). Przedstawiono w nim przesłanki przemian strukturalnych w rolnictwie z próbą określenia rzeczywistego zakresu oraz kierunków ewolucji struktur rolnych.
Do góry