Powszechny Spis Rolny 2010 - Obszary wiejskie

Powszechny Spis Rolny 2010 - Obszary wiejskie

Kod:
12 880/03
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja przedstawia analizę przemian zachodzących na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2002 i 2010. Dynamika zmian została zaprezentowana w odniesieniu do sytuacji w miastach. Zamieszczony materiał statystyczny został wzbogacony ilustracjami graficznymi w postaci map i wykresów. Ponadto publikacja zawiera aneks z mapami przedstawiającymi najważniejsze zagadnienia społeczno-gospodarcze na poziomie gmin i podregionów. Dane są prezentowane w podziale na miasto i wieś, regiony zgodne z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Zastosowano także klasyfikację PKD 2007, Klasyfikację Spożycia Indywidualnego wg Celu (COICOP) oraz podział na sektory własności (publiczny i prywatny).
Do góry