Powszechny Spis Rolny 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa

Powszechny Spis Rolny 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa

Kod:
13 885/03
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Prezentowana publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym, pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Zegara. W opracowaniu, przygotowanym przez pracowników IERiGŻ-PIB, przedstawiono ocenę zrównoważenia polskiego rolnictwa w świetle wybranych kryteriów, opierając się na trzech ładach: społecznym, ekonomicznym i rolno-środowiskowym.
Do góry