Powszechny Spis Rolny 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa

Powszechny Spis Rolny 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa

Kod:
14 889/03
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest kolejnym tomem analiz wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010). Celem zespołu autorskiego było przedstawienie zróżnicowania przestrzennego polskiego rolnictwa nie tylko w świetle wyników PSR 2010, ale także gdy było to możliwe starano się uchwycić zmiany, jakie dokonały się w stosunku do PSR 2002. Jest to o tyle ważne, gdyż większość tych zmian jest związana z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej na różne działania pozwoliło na szybką modernizację nie tylko samego rolnictwa, ale także obszarów wiejskich. Polska spośród wszystkich krajów, które w 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej jest największym w tym zakresie beneficjentem. Przyznane Polsce środki w ogólnej swej masie zostały dobrze wykorzystane, czego wyrazem są zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2002–2010. Dynamika tych zmian jest zróżnicowana regionalnie. W dużym stopniu wynika to z uwarunkowań historycznych – zwłaszcza struktury agrarnej oraz uwarunkowań przyrodniczych.
Do góry