Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.

Kod:
17 399/02
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystyka ich sytuacji na rynku pracy. Osoby pełnozatrudnione, niepełnozatrudnione oraz bezrobotne wg cech demograficzno-ekonomicznych.
Do góry