Rocznik Statystyczny Pracy 2015

Rocznik Statystyczny Pracy 2015

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
15 006/00
Cena:
28,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusze wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Do góry