Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku

Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku

Kod:
18 123/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego oraz źródeł finansowania obszarów wiejskich. Publikacja oprócz analizy zawierać będzie również część tabelaryczną dla obszarów wiejskich wyróżnionych na podstawie podziału terytorialnego według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), innych krajowych i międzynarodowych typologii obszarów wiejskich, w tym typologii stosowanej przez Eurostat i OECD.
Do góry