Ochrona środowiska 2016

Ochrona środowiska 2016

Kod:
16 380/00
Cena:
28,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2014 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu, działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz kosztów bieżących. Przekroje: regiony (wybrane dane), województwa, podregiony, powiaty, tereny o dużej skali występowania zagrożeń, regiony hydrograficzne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki organizacyjne leśnictwa, obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, uzdrowiska. Gospodarka wodno-ściekowa, zanieczyszczenia i ochrona powietrza, odpady, nakłady inwestycyjne i koszty bieżące ochrony środowiska wg sekcji, działów, grup, klas (w szczególnych przypadkach) PKD 2007, porównania międzynarodowe.
Do góry