Zielone Płuca Polski w 2015 r.

Zielone Płuca Polski w 2015 r.

Kod:
17 362/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Powierzchnia, warunki naturalne, stan, zagrożenie i ochrona środowiska, liczba i struktura ludności oraz ruch naturalny i migracje, rynek pracy, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja, kultura i turystyka na terenie Zielonych Płuc Polski.
Do góry