Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r.

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r.

Kod:
17 506/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja zawiera szczegółowe informacje o zużyciu energii, w tym energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz kierunkach jej użytkowania w gospodarstwach domowych, wyposażeniu gospodarstw domowych w urządzenia i sprzęt zużywający energię oraz innych czynnikach strukturalnych mających wpływ na wielkość zużycia. W opracowaniu ujęto również informacje o zużyciu paliw przez samochody osobowe użytkowane w gospodarstwach domowych.
Do góry