Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

Kod:
18 331/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków oraz spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę, na jednostkę ekwiwalentną, na osobę w gospodarstwie domowym, w którym dany dochód/wydatek/spożycie zanotowano, wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania, warunki mieszkaniowe, subiektywna ocena sytuacji materialnej. Aneks zawierający: notatkę analityczną, bezwzględne i względne błędy szacunków, tablice przeglądowe od 2000 r. oraz wskaźniki Giniego i rozkład dochodów.
Do góry