Przegląd Statystyczny, Statistical Review, vol. 69, 2022, no. 3

Przegląd Statystyczny, Statistical Review, vol. 69, 2022, no. 3

Kod:
22 579/03
Cena:
16,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Od 2018 roku wydawcą czasopisma Przegląd Statystyczny jest Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Fakt ten związany jest ze zmianą polityki wydawniczej Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie nadzór merytoryczny nad poziomem czasopisma nadal pełni środowisko naukowe reprezentowane przez Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Radę Programową oraz Komitet Redakcyjny czasopisma. Profil czasopisma i jego charakter zostały niezmienione, zmieniła się jedynie szata graficzna. […] Przegląd Statystyczny posiada ogromną tradycję wśród polskich czasopism naukowych z dziedziny ekonometrii, statystyki, ekonomii matematycznej, badań operacyjnych i innych subdyscyplin obejmujących szeroko rozumiane metody ilościowe w ekonomii i ich oryginalne zastosowania.
Do góry