Publikacje

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydawniczym GUS i US

Tytułowy Plan Wydawniczy GUS i US na bieżący rok oraz archiwalne - również w plikach pdf
Znajdą tam Państwo informacje dotyczące terminów wydania roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych.

 

Zapowiedzi wydawnicze na dany miesiąc

Zamówienia na publikacje

Zamówienia (pisemne, faksem lub e-mailem) na prenumeratę i na sprzedaż
detaliczną, hurtową i wysyłkową, w kraju i za granicą przyjmuje:

Wydział Logistyki Dystrybucji –  blok D, pok. 055
czynny: poniedziałek-piątek. w godz. 7:30-15:30
tel. 22 608 32 10, 22 608 38 10, fax 22 608 38 67
e-mail:
e-mail:

W zamówieniach należy podać:
dokładny adres odbiorcy i ewentualnie płatnika
(z kodem pocztowym),numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).
Zamówienia, w których dane odbiorcy i płatnika są niepełne
lub nieczytelne – nie będą realizowane.

Punkt Sprzedaży

Stałą sprzedaż wszystkich wydawnictw GUS prowadzi:

kiosk z wydawnictwami, znajdujący się na parterze
gmachu GUS (główny hol wejściowy),
czynny: poniedziałek–piątek w godz. 7:30–14:30,
tel. 22 608 34 27;

Sprzedaż detaliczną prowadzą również księgarnie na terenie kraju.

Prenumerata

Prenumeratę na wszystkie periodyki GUS przyjmują także:
urzędy statystyczne w poszczególnych województwach;


KOLPORTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
Szczegółowe informacje pod numerem infolinii: 0801 40 40 44
lub na stronie internetowej http://kolporter.com.pl


GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków,
Zamówienia na prenumeratę można składać na stronie internetowej
www.garmondpress.pl/prenumerata
Oddział w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
tel. 22 837 30 08 oraz e-mail:

Do góry