Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 02

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 02

Kod:
22 404/02
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Lutowy numer „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zawiera artykuły dotyczące zastosowań statystyki w praktyce, edukacji statystycznej i historii statystyki, a także sprawozdanie z konferencji.
Do góry