Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 03

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 03

Kod:
22 404/03
Produkt niedostępny
Cena:
13,00 PLN
Opis produktu
W marcowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami praktycznych zastosowań metod statystycznych, które zostały zapre- zentowane w trzech pracach. W tym numerze oddajemy głos również współpracownikom i uczniom prof. dr. hab. Jana Kordosa, którzy wspominają zmarłego w listopadzie 2021 r. wybitnego statystyka, wiceprezesa GUS, prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego i założyciela oraz redaktora naczelnego „Statistics in Transition”. Profesor był także związany z „Wiadomościami Statystycznymi” jako autor, recenzent i członek Rady Programowej.
Do góry