Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 04

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 04

Kod:
22 404/04
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W kwietniowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” zamieszczamy artykuły dotyczące praktycznych zastosowań metod statystycznych, pracę o charakterze interdy- scyplinarnym, sprawozdanie z konferencji oraz zaproszenie do nadsyłania artykułów do działu Spisy powszechne – problemy i wyzwania.
Do góry