Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 05

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 05

Kod:
22 404/05
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W majowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” poruszamy niezwykle aktualne zagadnienie podobieństwa pomiędzy szeregami czasowymi kursów walut przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie, a także relacji pomiędzy zmianami kursów walut a rozprzestrzenianiem się pandemii w poszczególnych krajach
Do góry