Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 06

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 06

Kod:
22 404/06
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W czerwcowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” publikujemy arty- kuły z zakresu zastosowań statystyki w praktyce oraz spisów powszechnych, a także informację o projekcie badawczym.
Do góry