Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 02

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 02

Kod:
23 404/02
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W lutowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” proponujemy Państwu lekturę prac z zakresu koniunktury konsumenckiej i mieszkalnictwa, a także artykułu dotyczącego podstaw prowadzenia badań naukowych, czyli formułowania hipotez badawczych.
Do góry