Ceny w gospodarce narodowej w 2016 r.

Ceny w gospodarce narodowej w 2016 r.

Kod:
17 302/00
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Szczegółowe dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami. W części opisowej uwagi ogólne i zasady metodyczne.
Do góry