Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018

Kod:
19 302/00
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Do góry