Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016

Kod:
17 147/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W publikacji przedstawiono sytuację wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego wraz z pogłębioną analizą ich działalności, a także prezentacją danych o ich sytuacji finansowej. Badaniu poddano grupę podmiotów prowadzących działalność leasingową, faktoringową i pośrednictwa kredytowego. Dla celów badania zdefiniowano podmiot wyspecjalizowany, który prowadzi działalność finansową w jednym lub więcej badanych wyspecjalizowanych segmentach rynku finansowego. Opis wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego został uzupełniony o wyniki badania dotyczącego instrumentów finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Przyjęta konstrukcja publikacji ma za zadanie zwiększenie dostępności do danych w ujęciu syntetycznym wraz z pogłębieniem dotychczas prowadzonych analiz dla tych segmentów.
Do góry