Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Kod:
18 568/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Usługi społeczne dostarczane przez organizacje non-profit zostały scharakteryzowane w publikacji w dziedzinach: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport. W publikacji zostały uwzględnione dwie perspektywy – międzysektorowa oraz wewnątrzsektorowa. Do opracowania publikacji wykorzystano dane z badania „Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe”, realizowanego na formularzu SOF-1 oraz z innych badań statystyki publicznej i administracyjnych źródeł danych.
Do góry