Sektor non-profit w 2014 r.

Sektor non-profit w 2014 r.

Kod:
16 241/03
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Dane charakteryzujące organizacje sektora non-profit dotyczące ich potencjału ekonomicznego i społecznego, w szczególności dziedziny, zasięgu i formy statutowej działalności; prowadzenia działalności gospodarczej; liczby pracujących; liczby członków; liczby osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki; kosztów i przychodów.
Do góry