Sektor non-profit w 2016 r

Sektor non-profit w 2016 r

Kod:
18 241/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Dane dotyczące wybranych typów organizacji sektora non-profit: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego. W publikacji scharakteryzowany zostanie ich potencjał ekonomiczny i społeczny, w szczególności: dziedziny, zasięg i formy statutowej działalności; prowadzenie działalności gospodarczej; pracujący; członkowie; osoby świadczące pracę społeczną; koszty i przychody.
Do góry