Sektor non-profit w 2018 r.

Sektor non-profit w 2018 r.

Kod:
20 241/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Dane charakteryzujące organizacje sektora non-profit dotyczące ich potencjału ekonomicznego i społecznego, w szczególności: dziedziny, zasięgu i formy statutowej działalności; prowadzenia działalności gospodarczej; liczby pracujących; liczby członków; liczby osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki; kosztów i przychodów.
Do góry